Skip to main content

Sikkerhetsdatablader

Alle som bruker Orkla Home & Personal Care's produkter skal være sikre på at de er trygge i bruk og ikke medfører noen risiko for miljøet. På denne siden fokuserer vi på miljø- og sikkerhetsaspekter ved produktene våre, og her ligger sikkerhetsdatablader for alle Orkla Home & Personal Care's vaskemidler.

Orkla Home & Personal Care er opptatt av helse, miljø og sikkerhet, både når det gjelder deg som bruker produktene våre, egne ansatte og det eksterne miljøet. Vaskemiddelfabrikken på Ski er sertifisert etter tre internasjonale standarder, nemlig EN-NS ISO 9001 (kvalitet), EN-NS ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (sikkerhet).

Ello-fabrikken i Kristiansund, som produserer produkter til personlig pleie, er sertifisert etter EN-NS ISO 9001. Flere av produktene er også merket med det offisielle miljømerket Svanen, og/eller merket med anbefaling av Norges Astma og Allergiforbund.

Orkla Home & Personal Care har egne laboratorier som driver utstrakt innovasjon som kommer forbrukere til gode i form av stadig bedre produkter. Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss. Vi forholder oss til et omfattende internasjonalt kjemikalieregelverk og søker å ligge i forkant av dette. Orkla Home & Personal Care er i god dialog med norske myndigheter, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner.

Vær varsom

Du som forbruker bør huske på noen enkle regler i omgang med vaskemidlene.

  • Husk at alle vaskemidler består av kjemikalier og må behandles med varsomhet.
  • Vaskemidler må brukes som anbefalt.
  • Les alltid veiledningen på pakningen.
  • Doser i henhold til anbefaling på pakningen.
  • Ikke bland forskjellige vaskemidler.
  • Det er ekstra viktig ikke å blande klor- og salmiakkholdige vaskemidler, da dette kan danne helseskadelige gasser.
  • Om noen får vaskemidler på øynene - skyll godt med lunkent vann og kontakt lege.
  • Om noen får hudreaksjoner – skyll huden med lunkent vann.
  • Oppbevar alltid vaskemidler utilgjengelig for barn. 

Giftinformasjon

Har du hatt et uhell?
Ta kontakt med lege eller ring

Giftinformasjonen
22 59 13 00
Hele døgnet